Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het jeugdzeilen.

Aanmeldformulier Jeugdzeilen

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Indien u zelf niet in het bezit bent van een Optimist dan kunt u voor €25,- per jaar een Optimist huren van de vereniging.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

De kosten voor deelname aan het jeugdzeilen bedraagt € 50,- per jaar. U ontvangt hiervoor van de penningmeester een factuur eventueel vermeerderd met de huur van een Optimist van de watersportvereniging H2O.

Opmerking: Deelname aan het jeugdzeilen geschiedt voor eigen risico. Schade aangebracht met kleine (zeil)bootjes is vaak gedekt via de WA verzekering van de ouders. Sommige watersportverzekeringen dekken eveneens schade aangebracht door bijbootjes (en kleine zeilbootjes). Controleer uw verzekering voor de dekking, eventuele voorwaarden en mogelijke uitsluitingen. NB.: Kleine zeilbootjes kunnen hiernaast voor enkele tientjes per jaar separaat worden verzekerd (aan te bevelen bij deelname aan wedstrijden).

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer