Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor het jeugdzeilen.

Aanmeldformulier Jeugdzeilen
Achternaam deelnemer *
Voornaam deelnemer *
Geboortedatum deelnemer *
Adres en huisnummer *
Postcode *
Plaatsnaam
Telefoonnummer
Mobiel
Email Ouder/verzorger *
Eventueel eigen email deelnemer
Ligplaats ouders / steiger-box *
Type bootje *
Naam Bootje deelnemer
Zwemdiploma's deelnemer
Verzekering zeilbootje deelnemer *
Opmerking: Deelname aan het jeugdzeilen geschiedt voor eigen risico. Schade aangebracht met kleine (zeil)bootjes is vaak gedekt via de WA verzekering van de ouders. Sommige watersportverzekeringen dekken eveneens schade aangebracht door bijbootjes (en kleine zeilbootjes). Controleer uw verzekering voor de dekking, eventuele voorwaarden en mogelijke uitsluitingen.
NB.: Kleine zeilbootjes kunnen hiernaast voor enkele tientjes per jaar separaat worden verzekerd (aan te bevelen bij deelname aan wedstrijden).
Naam Ouder(s) voluit *
Ouders lid WSV H2O ? *
Zeilervaring deelnemer / eventuele CWO diploma's
Opmerkingen / bijzonderheden / eventuele beperkingen:
captcha
Neem de tekst over